Vårt konsept

konseptpyramide-illustrasjon

Vi sikrer, skaper og synliggjør verdier i samhandling med våre oppdragsgivere. Det hele starter med en grundig gjennomgang og forventningsavstemming ved overtagelser av eiendom og ansvar. Vi sørger for å få på plass en ansvarlig driftsmester med eierskap til eiendommen, og vi har vaktordning 24 timer i døgnet, året rundt.

Tett oppfølging av oppdragsgivere og leietagere er en suksessfaktor. PVT sørger for god koordinering av leverandører, og med oss på laget kan du forvente høy kvalitet til lave priser. Vi utveksler volumfordeler for kunden.

Vi leverer alle tjenester innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av byggemassen gjennom egne og eksterne selskaper.

Hos oss får du forutsigbarhet gjennom gode systemer og god planlegging, som omfatter:

  • Elektroniske arbeids plattformer
  • Stor gjennomgang av datafangst ved overtakelse av en eiendom
  • «Salgsklare» eiendommer
  • Branndokumentasjon
  • HMS systemer
  • Leietakerbøker
  • Fast oppfølging- og rapporteringsfrekvens
  • Nærhet til bygget og kundene.

Våre verdier er tilstedeværelse, tillit og kompetanse.