Våre tjenester og roller

Driftsmestertjeneste

 • Eierskap
 • Forlenge levetid – opprettholde kvalitet
 • Effektivisering og optimalisering
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • HMS / Brann- og miljøkrav

Teknisk drift / Felleskostnader

 • Budsjettering og fordeling
 • Innkreving og avregning
 • Effektivisering og optimalisering
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • HMS / Brann- og miljøkrav

Prosjektstyring

 • Koordinering av leverandører
 • Enkel leietakertilpasning
 • Vedlikeholdsoppdrag
 • Vedlikeholdsplaner
 • Inn- og utflyttingsprotokoller

Brannvern

 • Dokumentasjon
 • Øvelser
 • Brannvernleder
 • Leietakeroppfølging
 • Vedlikehold / utbedring