Teknisk forvaltning

  • Inn- og utflyttingsprotokoller
  • Budsjettering og fordeling
  • Innkreving og avregning
  • Effektivisering og optimalisering
  • Vedlikeholdsplanlegging
  • HMS / Brann- og miljøkrav