Om oss

illustrasjon-om-oss-side

Dette er PVT AS – Profesjonell Vaktmester Tjeneste AS:

  • Teknisk drift av ca. 1.000.000 m2 næringseiendom i Sør-Norge
  • PVT leverer tjenester med stort eierskap og høy kompetanse (Driftsmestere)
  • Driftsmestere og servicepersonell
  • Teknisk forvaltningstjenester og drift av felleskostnader i næringsbygg, sameier og borettslag
  • Brannvern: Hovedbrannvernledelse, årlige kontroller av alt utstyr, brannpermer og håndtering av brannsyn.
  • Vedlikeholdsplanlegging – 5 års planer – webbasert arbeids – og lagringsplattform
  • Bredt nettverk av leverandører. Vi bygger gode team!
  • Gode innkjøpsavtaler og stordriftsfordeler
  • Enkel prosjektledelse. Vi kan også levere totalentrepriser gjennom våre egne selskaper eller eksterne leverandører.

Kontorer i Oslo og Sandefjord