Driftsmestertjeneste

  • Eierskap
  • Forlenge levetid – opprettholde kvalitet
  • Vaktmestertjenester i borettslag og boligsameier
  • Effektivisering og optimalisering
  • Vedlikeholdsplanlegging
  • HMS / Brann- og miljøkrav